Nov 092013
 
GEXP-43 ミス・インフィニティー Kana Nagasawa
File 1 – Size: 629 mb – Time: 00:33:38
File 2 – Size: 718 mb – Time: 00:38:06
File 3 – Size: 545 mb – Time: 00:29:42
File 4 – Size: 227 mb – Time: 00:12:03
Resolution: 720×404
May 012013
 
GEXP-40 アモルファスライナーガデス2 Kana Nagasawa Saori Hirako
File 1 – Size: 845 mb – Time: 00:45:09
File 2 – Size: 722 mb – Time: 00:39:11
File 3 – Size: 412 mb – Time: 00:21:53
Resolution: 720×480
Format: wmv

DOWNLOAD FILE 1
DOWNLOAD FILE 2
DOWNLOAD FILE 3