Nov 092013
 
GEXP-43 ミス・インフィニティー Kana Nagasawa
File 1 – Size: 629 mb – Time: 00:33:38
File 2 – Size: 718 mb – Time: 00:38:06
File 3 – Size: 545 mb – Time: 00:29:42
File 4 – Size: 227 mb – Time: 00:12:03
Resolution: 720×404